Elementary Schools Near 48198

Name
District
Type
Enrollment #
Erickson Elementary (Ypsilanti)
Ypsilanti Community Schools
Type:public
Enrollment: 349
Type:public
Enrollment: 0
Type:private
Enrollment: 0
Global Tech Academy (Ypsilanti)
Global Technical Academy
Type:charter
Enrollment: 116
Ypsilanti Community Schools
Type:public
Enrollment: 354
New Beginnings Academy
Type:charter
Enrollment: 130
Ypsilanti Community Schools
Type:public
Enrollment: 215
Van Buren Public Schools
Type:public
Enrollment: 450

Middle Schools Near 48198

Name
District
Type
Enrollment #
Type:private
Enrollment: 0
South Pointe Scholars Charter Academy
Type:charter
Enrollment: 778
Ypsilanti Community Schools
Type:public
Enrollment: 168
Ypsilanti Community Schools
Type:public
Enrollment: 507

High Schools Near 48198

Name
District
Type
Enrollment #
Type:private
Enrollment: 0
Forest School (Ypsilanti)
Washtenaw Independent School District
Type:public
Enrollment: 38
Washtenaw Independent School District
Type:public
Enrollment: 372